Jak jsme zřídili keramickou dílnu

Na počátku realizace projektu stála akutní potřeba vyřešit bydlení pro Stanislava Žáka, který je naším dlouhodobým zaměstnancem s 3. stupněm invalidity a zároveň majitelem domu na ulici Tolarova u nás v Ořechově. Standa zde žil s rodiči celý svůj život, posledních 10 let jen s maminkou. Již delší dobu jsem věděli, že rodina nežije ve zcela obvyklých podmínkách, ale kromě toho, že jsme se o Standu starali v rámci dílny V růžovém sadu, jsme nemohli více dělat. Až po smrti maminky jsme zjistili, že dům je v naprosto neobyvatelném, havarijním stavu a hygienické podmínky v něm jsou katastrofální. Situaci bylo třeba neodkladně řešit. Dům bylo nutné vyklidit, deratizovat, desinfikovat a provést základní záchranné opravy. 

Ve vzájemné shodě se Standou, jeho soudem jmenovaným opatrovníkem a se sociálně terapeutickou dílnou V růžovém sadu, z. ú. jsme se rozhodli, že v  prvním patře domu vytvoříme byt pro Standu a přízemí domu s přilehlou hospodářskou budovou si za standardních podmínek od Standy pronajme V růžovém sadu, z. ú. a zbuduje zde svoji pobočku - dílnu hmatového modelování pro 5 lidí s handicapem. Už v době před zahájením oprav bydlel Standa dočasně v nácvikovém bytě v Centru Kociánka v Brně, kde měl zajištěnou veškerou péči. V červnu 2022 byl dům kompletně vyklizen, vyčištěn a připraven na rekonstrukci. Následovala spousta administrativních, organizačních a právních úkonů - uzavření smluvních vztahů k nemovitosti, zajištění finančních prostředků, vyřízení potřebných oprávnění pro provoz sociálně terapeutické dílny, zajištění asistenta sociální péče atd. Během prosince 2022 začala samotná rekonstrukce domu a celý následující rok už se jenom bouralo, zazdívalo, přizdívalo, vytrhávalo, pokládalo, vyměňovalo, zasekávalo,  protahovalo, přebrušovalo, izolovalo, stěrkovalo, natíralo, malovalo, sestavovalo a uklízelo. V lednu 2024 už se mohl Standa přestěhovat do nového bytu a dílna hmatového modelování uvítala první pracovníky.

 11 16

Na financování projektu byly použity veškeré finanční rezervy V růžovém sadu, z. ú., kterými jsme uhradili Standovi pronájem na 30 let předem v rámci smlouvy o věcném břemenu. Dalším zdrojem financí na opravu domu byly peníze z prodeje Standových pozemků obci Ořechov, které získal v dědickém řízení. Nezanedbatelným zdrojem byly také peníze od soukromých dárců. 

Děkujeme všem, kteří k realizaci tohoto projektu přispěli svou prací, finanční podporou nebo na nás jen mysleli a drželi nám palce.

DSC_3429a DSC_3388a

DSC_3404a DSC_3370a